Stand van zaken 1 jaar ECCAR racisme- en discriminatiebestrijdingsplan

In maart 2015 lanceerde de Stad Gent een uitgebreid meerjarenplan tegen racisme en discriminatie, voor meer gelijke kansen. Het plan bevat 58 maatregelen, op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving, waarvan na 1 jaar al 53 acties zijn gecontinueerd en versterkt, opgestart of gerealiseerd.

Gent is al vele jaren een voortrekker wanneer het gaat over het bieden van gelijke kansen en het nemen van een duidelijk stelling tegen racisme en discriminatie. Gent was onder meer de eerste Vlaamse stad met een holebi-beleidsplan in 2004 en een pionier met de uitbouw van een eigen stedelijk integratiebeleid medio jaren 1970.

De Stad Gent is sinds 2007 actief lid van het European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) netwerk. In het kader van dit lidmaatschap stellen steden een 10-punten actieplan op dat aantoont welke inspanningen de stad levert in de strijd tegen racisme en discriminatie. Dit plan werd goedgekeurd door UNESCO. In maart 2015 lanceerde de Stad Gent een nieuw en uitgebreid actieplan racisme- en discriminatiebestrijding voor meer gelijke kansen.
‘Gent kiest voor een beleid dat verder reikt dan sensibiliseren en informeren. Als lokaal bestuur willen we alles doen binnen onze mogelijkheden om te zorgen voor meer gelijkheid en het bestrijden van discriminatie en racisme’ zegt Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Gezondheid en Sport.

Het actieplan omvat 58 maatregelen op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving. Enkele belangrijke krachtlijnen van het actieplan zijn het voeren van praktijktesten naar discriminatie op de woninghuurmarkt, het uitvoeren van controles op het aanwervingsbeleid van contractanten van de Stad Gent, een gelijke kansenscan van de eigen stadsdiensten en het behalen van streefcijfers voor het personeel van de Stad Gent en het OCMW Gent.

‘Na 1 jaar zijn van de 58 aangekondigde maatregelen 23 acties gecontinueerd en versterkt, 15 acties opgestart en 15 acties gerealiseerd. Er is goed gewerkt, maar er ligt nog werk op de plank’, zegt schepen Resul Tapmaz. In de loop van 2016 bepalen we onder meer een streefcijfer diversiteit voor OCMW- en stadspersoneel en lanceren we nieuwe controles op gelijke toegang tot de woninghuurmarkt.’

1 jaar ECCAR racisme- en discriminatiebestrijdingsplan
Een selectie van opgestarte initiatieven en realisaties voor meer gelijke kansen en minder uitsluiting na 1 jaar ECCAR racisme- en discriminatiebestrijdingsplan:

Gelijke Kansen Methodiek
De Gelijke Kansen Methodiek is een screening van de stadsdiensten, met de bedoeling diversiteit op korte en lange termijn te laten doorsijpelen in de reguliere werking. Er wordt een actieplan opgemaakt per dienst, waarvan de diensten auteur en uitvoerder zijn. De doelstelling is om tegen 2018 tien relevante diensten te screenen. In 2015 werd de methodiek op punt gesteld en werden 6 medewerkers van de Stad Gent en OCMW Gent opgeleid tot procesbegeleiders. De  methodiek werd opgestart bij twee diensten: Sportdienst van de Stad Gent en Dienst Leerwerkplekken van het OCMW Gent.

Aandacht voor diversiteit bij Politie Gent
Via de tweedaagse opleiding voor de Gentse politie ‘Durf anders te denken’, worden onder meer vaardigheden bijgebracht inzake de correcte opvang van de slachtoffers van seksueel geweld, discriminatie en haatmisdrijven. Tot op heden hebben reeds 300 van de 1047 leden van het politiekorps de opleiding gevolgd.

Aandacht voor diversiteit binnen sportbeleid

  • In het nieuwe Retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties wordt er een vrijstelling verleend aan de begeleiders van personen met een handicap. Personen met het recht op verhoogde tegemoetkoming kunnen gebruik maken van de UiTPAS
  • De Sportdienst streeft naar een bredere participatie en een betere afspiegeling van de stedelijke samenleving op de sportkampen van de Stad Gent. Voor de zomerkampen 2016 werden 492 extra plaatsen gecreëerd, waarvan 125  voorbehouden plaatsen om ook kinderen, die soms moeilijk de weg vinden naar het sportaanbod, de mogelijkheid op een sportieve vakantie te bieden. Ook bij de lesgevers wordt gewerkt aan meer diversiteit
  • Een jeugdsportcoördinator diversiteit en een jeugdsportcoördinator G-sport van de Sportdienst begeleiden de Gentse sportverenigingen
  • De Sportdienst streeft naar een betere toegankelijkheid van bovenlokale sportevenementen voor personen met een beperking. De toegankelijkheidsambtenaar geeft advies en de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid bezoekt vervolgens de evenementen.

Cultuurparticipatie
In het Intercultureel Centrum De Centrale is in 2015 het project ‘Ondersteuning projectontwikkeling’ opgestart. Het doel van dit project is het verhogen van de participatie van etnisch-cultureel divers artistiek en cultureel talent aan de stedelijke (en andere) cultuurprogramma’s. Twee halftijdse medewerkers zijn aangeworven om een begeleiding op maat uit te werken voor potentiële initiatiefnemers.

Meldingsbereidheid verhogen
De Stad Gent en Unia (het voormalige Interfederaal Gelijkekansencentrum) maakten werk van de bekendmaking van de werking van Unia Regio Gent (voormalige Meldpunt Discriminatie Gent). In september en oktober 2015 werden in de studentenbuurt (Sint-Pietersplein en Overpoortstraat) verschillende bekendmakingsacties opgezet waar het campagnemateriaal werd verspreid. In de Overpoortstraat was er politiecontrole op de aanwezigheid van de sticker met daarop informatie over het melden van deurdiscriminatie.
Het gratis sms-nummer 8989 kan sinds februari 2016 gebruikt worden voor meldingen van alle mogelijke discriminatiegronden. Tot voor kort was dit sms-nummer enkel bruikbaar voor meldingen van discriminatie in de horecasector.

Gelijke kansen op de eigen werkvloer
Als werkgever met aandacht voor gelijke kansen, ondernemen de Stad Gent en OCMW Gent sensibiliseringsacties naar het eigen personeel. Via wijkgerichte jobbeurzen wordt ingezet op het verhogen van de diversiteit van het eigen personeelsbestand. Bij selectieprocedures wordt er geprobeerd om ‘adverse impact’ zo veel mogelijk te vermijden en worden er redelijke aanpassingen voorzien voor sollicitanten met een arbeidsbeperking. Vacatures en selectieproeven worden gescreend op eenvoudig taalgebruik.

Gelijke toegang tot de huisvestingsmarkt

In 2015 voerde de Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent een onderzoek uit naar discriminatie op de Gentse huurmarkt. Eén van de conclusies van het onderzoek is de vaststelling dat praktijktesten werken om uitsluiting tegen te gaan. Wanneer vastgoedmakelaars weten dat er controles worden uitgevoerd, zijn zij minder geneigd te discrimineren. Het onderzoek toont ook aan dat slechts een kleine minderheid van de verhuurkantoren volhardt in dit discriminatoir gedrag. De grote meerderheid van de kantoren discrimineert niet. Discriminatie komt frequenter voor bij particuliere verhuurders.
Het onderzoek gaf aanleiding tot een overlegproces met de sector. Dit resulteerde in het Gents Charter Gelijke toegang tot huisvesting dat werd afgesloten tussen de Stad Gent, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het Confederatie van Immobiliënberoepen en het Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen, de Huurdersbond en Unia. Dit Charter omvat 10 engagementen als antwoord op beleidsaanbevelingen uit het onderzoek.
De Stad Gent zet ook verder in op het uitvoeren van praktijktesten naar onterechte uitsluiting op de woninghuurmarkt.

Stimuleren van toegankelijke handel en horeca
De Stad Gent stimuleert Gentse handelaars om handels- en horecazaken toegankelijk te maken voor minder mobiele personen. De subsidieregeling voor het aanpassen van handelspanden voorziet daartoe jaarlijks 50.000 euro. De stad betaalt dertig procent van de investering terug voor het aanleggen van een hellend vlak, het verbreden van de toegang, het aanpassen van de toiletruimte in een horecazaak en het vergroten van de pasruimte in kledingzaken. Alle handelaars en horeca-uitbaters hebben een brief en folder ontvangen van de Stad Gent om de ondersteuningsmogelijkheden beter bekend te maken.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s