Stad Gent sluit charter met de huurwoningsector en blijft praktijktesten inzetten

Het onderzoek naar discriminatie op de Gentse huurwoningmarkt, uitgevoerd door de Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent, is beëindigd. Het onderzoek in twee fasen werd gevoerd aan de hand van praktijktesten. De eerste fase van het onderzoek toonde aan dat verhuurders in Gent stelselmatig huurkandidaten weigeren op basis van etnische origine, handicap en een sociale uitkering. De tweede fase van het onderzoek toont nu aan dat wanneer de huurwoningsector weet dat er wordt gecontroleerd, er minder uitsluiting voorkomt. De Stad Gent zal daarom in de toekomst verder inzetten op het organiseren van praktijktesten. De sector erkent het probleem en sloot een charter met de Stad Gent. Via 10 gerichte acties wordt de discriminatie verder aangepakt.

In maart 2015 werden de resultaten bekend gemaakt van de eerste fase van het onderzoek naar discriminatie op de Gentse huurwoningmarkt, uitgevoerd door de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent in opdracht van de Stad Gent (testperiode december 2014 – maart 2015). Via praktijktesten werd de toegang tot huisvesting in kaart gebracht. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek toonden duidelijk aan dat personen met een andere etnische origine en een handicap stelselmatig worden gediscrimineerd in hun zoektocht naar een geschikte woning. De Stad Gent kondigde eind maart 2015 aan te zullen blijven controleren op discriminatie op de Gentse huurwoningmarkt.

In de tweede fase is onderzocht in welke mate het effect heeft wanneer verhuurders weten dat ze gecontroleerd kunnen worden. Na de aankondiging eind maart 2015 is een tweede golf van praktijktesten uitgevoerd bij 1666 huurwoningen in Gent. De resultaten van het tweede deel van het onderzoek (testperiode april – juni 2015) tonen een vermindering van het aantal gevallen van discriminatie wanneer de huurwoningsector weet dat er wordt gecontroleerd.

Vastgoedmakelaars blijken veel minder te discrimineren ten opzichte van kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam. We stellen vast dat de netto-discriminatiegraad voor kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam met bijna twee derden daalde bij vastgoedmakelaars. Voor de aankondiging van de praktijktesten was er een netto-discriminatiegraad van 26%, terwijl die na de aankondiging gedaald is tot 10%.

Zowel uit de eerste als de tweede fase van het onderzoek blijkt dat wanneer wordt gewerkt met een vastgoedkantoor het risico op discriminatie lager ligt dan wanneer een particuliere verhuurder zelf verhuurt. Bovendien stellen we vast dat bij de particuliere verhuurders geen significante verschillen zijn tussen de resultaten van de eerste en de tweede fase van het onderzoek.

Methodologie van het onderzoek

Onderzoekers van de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent reageerden op 3129 advertenties voor huurwoningen en appartementen op het Gentse grondgebied in de periode december 2014 tot juni 2015. De onderzoekers contacteerden particuliere verhuurders of vastgoedmakelaars aan de hand van twee fictieve huurders, één met een discriminatieachtergrond en één als controlepersoon. Daarbij werd er voor gezorgd dat de contacten identiek waren en enkel afweken op basis van een achtergrondkenmerk waartegen gediscrimineerd zou kunnen worden. Ze onderzochten met name discriminatie op basis van een fysieke beperking (kandidaat-huurders met een visuele beperking), op basis van etnische afkomst (kandidaat-huurders met een Arabische, Turkse of Oost-Europese naam), sociale uitsluiting op basis van de bron van het inkomen (kandidaat-huurders met een sociale uitkering) en kruisvormen.

Stad Gent continueert praktijkonderzoek

‘Uit het onderzoek van de UGent blijkt dat het uitvoeren van gerichte praktijktesten een waardevol instrument zijn in de strijd tegen discriminatie’ stelt schepen Resul Tapmaz. ‘We zijn er in geslaagd om de discriminatie op de Gentse woningmarkt een stuk terug te dringen en werken verder.’ De Stad Gent blijft inzetten op praktijktesten om ook de komende jaren gerichte controles uit te voeren op discriminatie op de Gentse huisvestingsmarkt. De focus zal hierbij in eerste instantie liggen op discriminatie van personen met een beperking en etnische minderheden.

Om een goede opvolging van de resultaten te verzekeren worden deze steeds overgemaakt aan zowel het Beroeps Instituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) als het Interfederaal gelijkekansencentrum. Het BIV kan een sanctie opleggen wanneer een makelaar discrimineert, het Interfederaal gelijkekansencentrum kan een gerechtelijke procedure opstarten.

Charter voor betere toegankelijkheid Gentse woonhuurmarkt

De resultaten van het onderzoek zijn uitvoerig besproken met de sector. Er is een grote bereidheid tot overleg. Dat een kleine minderheid van professionelen discrimineert, straalt af op de hele sector. Het structureel overleg tussen de Stad Gent en de huurwoningsector leidde intussen tot een charter en wordt gecontinueerd. Het charter is een reeks van 10 afspraken waartoe de sector en de Stad Gent zich verbinden om een meer toegankelijke woninghuurmarkt te creëren.

Punt 8 van het charter focust op sociale uitsluiting op basis van de bron van het inkomen. Samen met de sector wordt een instrument ontwikkeld op basis van referentiebudgetten om duidelijk aan te geven wanneer een kandidaat-huurder als solvabel wordt beschouwd. Het systeem zal een aanvulling vormen voor de 1/3e regel die momenteel door de sector wordt gehanteerd en tekort schiet wanneer het gaat om lage inkomens.

‘De opmerkelijke onderzoeksresultaten tonen aan dat het goed zou zijn dat de lokale overheid de bevoegdheid krijgt om structureel praktijktesten te kunnen uitvoeren om discriminatie tegen te gaan. Het garanderen van het recht op wonen en gelijke kansen voor élke Gentenaar, blijft voor de Stad een zeer belangrijke doelstelling.’ besluit schepen Resul Tapmaz.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s