Participatietraject met gebruikers rond wijzigingen in openingsuren zwembaden Strop, Rooigem en Van Eyck

Schepen Resul Tapmaz heeft op donderdagmiddag 2 juli 2015 de verzamelde pers toegesproken over de mogelijke daling van het aantal openingsuren in de Gentse zwembaden vanaf 1 september. Op 9 juli is er een overleg gepland met vertegenwoordigers van de zwembadgebruikers. “Iedereen moet besparen binnen het college, ook ik. Dat is lastig, maar het moet: onze stadsbegroting moet onder controle blijven. Ik wou als schepen van Sport absoluut het schoolzwemmen en het clubzwemmen vrijwaren en dat is gelukt. Die zijn dé basis van het zwemmen, vooral voor kinderen. Omdat we moesten besparen hebben we daarna eerst uren verschoven, en dan gekeken naar de uren waarop de zwembaden het minst gebruikt worden. Er is veel commotie over die plannen en dat is begrijpelijk. Ik ga daarom de dialoog aan met de gebruikers en we zoeken samen naar oplossingen.”

Hieronder vindt u zijn volledige toelichting.

Goedemiddag dames en heren van de pers.

De Stad Gent moet, zoals zovele overheden, de komende jaren fors de broeksriem aanhalen om het financiële evenwicht te bewaren. Vandaar dat het college besloten heeft, bij het begin van deze legislatuur (2013-2018) om heel wat taken kritisch tegen het licht te houden. Ook Sport kwam daarbij aan bod. Dat dit geen dankbare opdracht is moge duidelijk zijn, maar onze verantwoordelijkheid moeten we als beleidsmakers nemen om de gewaarborgde toekomst van de stadsfinanciën te verzekeren. De moeilijke opdracht resulteerde in een besparingsoefening waarbij jaarlijks 1,2 miljoen euro dient te worden bespaard op de exploitatie van zwembaden en sporthallen. Een besparing die dient te worden gerealiseerd door onze partner Farys.

Als beleidsmaker heb ik omwille van de omvang van dit bedrag reeds enkele moeilijke maatregelen moeten nemen. Er werd de voorbije dagen ook opnieuw verwezen naar de sluiting van zwembad Rosas. Een harde maatregel, maar één die nodig was. Dat was echter niet voldoende om de besparingsdoelstelling te halen: ook enkele “zachte maatregelen” dienden te worden genomen. Eén van deze maatregelen is een aanpassing van de openingsuren van 3 Gentse zwembaden die ingaat op 1 september 2015 (Strop, Rooigem en Van Eyck, d.w.z. zwembaden die worden geëxploiteerd door Farys). Zoals de laatste dagen is gebleken zijn ook deze zogenaamde zachte maatregelen soms moeilijk te verteren. Ze raken rechtstreeks aan het leven van de Gentenaars.

Graag neem ik toch de tijd om te benadrukken dat er ook positieve maatregelen werden genomen:

– het zwemmen tot 6 jaar werd volledig gratis gemaakt;
– bovendien werd aan het schoolzwemmen niet geraakt.
Beide vanuit de overtuiging dat het bijzonder belangrijk is dat alle Gentse kinderen de kans krijgen om goed te leren zwemmen. Dat kan immers op een gegeven moment levensnoodzakelijk blijken…
– Ook het clubzwemmen werd gespaard. Mijn diensten hebben steeds intensief overleg gepleegd met de zwemclubs. We promoten als stadsbestuur het sporten in clubverband. Het is sociaal en resulteert in kwalitatieve sportbeoefening. Voor jeugdwerkingen van clubs hebben we alle gebruik van zwembaden en sporthallen gratis gemaakt. Jong geleerd is oud gedaan, toont onderzoek.
– Daarenboven werd het aanbod zwemlessen van de Sportdienst uitgebreid. Een aanbod dat door Gentenaars sterk wordt geapprecieerd, tonen de cijfers aan.
– Ook blijft de Stad Gent investeren. Een groot stuk in onderhoudswerken en instandhouding, ondanks de stevige besparingen die nodig zijn wil de Stad ook enige investeringsruimte behouden.

Ik kom nu terug op de maatregel rond het wijzigen van de openingsuren van zwembaden, die zoals u heeft gemerkt, heel wat beroering veroorzaakte. De principes die werden gehanteerd bij het nemen van de maatregel licht ik u nog graag kort toe:

  1. Enerzijds is er getracht om met het schuiven van uren een efficiëntere werking en lagere kosten te realiseren. Het gaat hier dus niet om schrappen van uren, maar het wijzigen ervan, die een optimalisatie qua kosten met zich meebrengt;
  2. anderzijds hebben we vooral gekeken welke de minst gebruikte uren zijn in de respectievelijke zwembaden. We hebben tellingen uitgevoerd om als basis te dienen voor de uren die zouden verdwijnen vanaf 1 september, om op die manier zo weinig mogelijk mensen te raken met de maatregel;
  3. zoals ik al zei: het schoolzwemmen en clubzwemmen wilde ik absoluut, zoals gezegd, integraal behouden;
  4. tot slot: ook een nieuwe prijsverhoging (door het optrekken van de retributies en tarieven) was absoluut geen optie voor mij. Niet voor schoolzwemmen. Niet voor clubzwemmen en niet voor publiekszwemmen.

Ik wil nog eens duidelijk stellen dat, in het voorstel dat nu voorligt, het totale aantal openingsuren in de 3 zwembaden slechts zakt van 249,5 uur naar 216 uur. Het overgrote deel van de openingsuren werd dus gevrijwaard!

Toch: de talrijke bezorgde reacties die ik en mijn diensten heb gekregen, en de boze reacties van sommige Gentenaars in de pers, maken duidelijk dat de nieuwe openingsuren veel Gentenaars raken in het hart. In Gent hebben we een traditie van dialoog, overleg en beleidsparticipatie. Ik zal daarom op donderdag 9 juli overleggen met een vertegenwoordiging van de gebruikers van elk betrokken zwembad om te bekijken welke zaken eventueel kunnen worden bijgestuurd.

Ik hoop dat we met een meer gedragen voorstel kunnen komen na dat overleg. We hebben uiteindelijk hetzelfde doel: dat elke Gentenaar zich sportief kan ontwikkelen op de manier die hij of zij kiest.

Ten slotte, wat betreft de personeelsbezetting; aangezien hierover momenteel onderhandelingen lopen tussen Farys en de vakbonden en ik die niet wil bemoeilijken, zal ik daarover in tussentijd geen publieke verklaringen afleggen.

Uitnodiging participatiemoment gebruikers

Op 9 juli 2015 om 17 uur wordt in de gemeenteraadszaal van het Gentse stadhuis een inspraakmoment georganiseerd rond de wijzigingen in de openingsuren van zwembaden Strop, Van Eyck en Rooigem voorzien op 1 september 2015. Schepen Resul Tapmaz zal kort de maatregel en het waarom ervan toelichten. Daarna is ruimte voorzien voor vragen, suggesties en opmerkingen – elk zwembad wordt behandeld. Indien u aanwezig wil zijn op dit inspraakmoment, gelieve u vooraf in te schrijven via sportdienst@stad.gent.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s