Nieuw actieplan racisme- en discriminatiebestrijding Stad Gent

In de aanloop naar de Internationale Dag Tegen Racisme op zaterdag 21 maart 2015, stelt werd in Gent het actieplan Racismebestrijding van Stad Gent voorgesteld.  Het plan omvat 58 maatregelen op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving. Omdat dit plan kadert in het Gentse lidmaatschap van de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) ligt de focus op racismebestrijding. 80% van de acties gaat echter breder dan racismebestrijding en heeft aandacht voor meerdere discriminatiegronden. Als lid van ECCAR wil de Stad Gent de strijd tegen racisme en discriminatie verder opvoeren en kiest Gent voor een beleid dat verder reikt dan sensibiliseren en informeren.
De middenveldorganisatie De Gentse Lente organiseert een debat op vrijdag 20 maart 2015 in het Arca theater aansluitend op de voorstelling van het actieplan. Het thema van het debat is jongeren, het kapitaal van de stad. Vanaf 20 uur  volgt naar goede gewoonte een groot volksfeest Bij Sint-Jacobs.

Wat vooraf ging

De stad Gent is sinds 2007 lid van het ECCAR netwerk. In het kader van dat lidmaatschap stellen steden een 10-punten actieplan op dat aantoont welke inspanningen de stad levert in de strijd tegen racisme en discriminatie. Bij de toetreding van de stad Gent tot ECCAR in 2007 werd een actieplan opgesteld dat goedgekeurd werd door UNESCO. Vandaag wordt het nieuwe en uitgebreide actieplan racismebestrijding van de Stad Gent voorgesteld.

58 acties voor minder uitsluiting

Een greep uit de maatregelen.

– Het Gentse stadsbestuur wil zelf het goede voorbeeld geven en zal inspanningen leveren om te zorgen voor meer diversiteit bij het stadspersoneel. Concrete streefcijfers voor deze legislatuur worden vastgelegd.

– Het stadsbsetuur wil de eigen dienstverlening optimaliseren vanuit de realiteit dat we in een superdiverse stad leven. Het streefdoel is dat alle relevante diensten van de Stad Gent een gelijke kansenscan ondergaan tegen het einde van deze legislatuur. De diensten zullen ondersteund worden in het voeren van een gelijke kansenbeleid waarbij duidelijke targets vooropgesteld worden.

– Bij de aanbesteding van overheidsopdrachten wordt in alle contracten een non-discriminatieclausule opgenomen. Het stadsbestuur wil controles uitvoeren om na te gaan of de non-discriminatieclausule ook effectief nageleefd wordt, het aanwervingsbeleid van contractanten zal door de Stad Gent gecontroleerd worden.

– Wat huisvesting betreft, zijn de praktijktesten naar discriminatie op de huurmarkt het meest vernieuwende instrument. Er zal een afsprakenkader worden onderhandeld met de sector om de immobiliënkantoren die discrimineren aan te pakken. In de toekomst wil Gent als lokaal bestuur zelf structureel praktijktesten blijven uitvoeren.

– De oprichting van het Infopunt Onderwijs binnen In-Gent is bedoeld om zeer laagdrempelige ondersteuning te geven aan ouders en waar nodig te bemiddelen tussen ouders en scholen.

– Het sms-systeem ‘8989’ is uniek in Vlaanderen en stelt Gentenaars in staat om snel en laagdrempelig melding te maken van discriminatie op basis van geaardheid en etniciteit in de horeca. Dit systeem zal worden uitgebreid naar alle discriminatiegronden en zal niet alleen in horeca, maar ook op andere domeinen worden ingezet. Gent wil het sms-systeem versterken door een uitgebreide bekendmakingscampagne op te zetten, gericht op jongeren. Ook zal gericht worden gecontroleerd of het nummer 8989 zichtbaar wordt geafficheerd aan horecazaken.

– Er zal samen met de culturele sector een diversiteitscharter uitgewerkt. Geen vrijblijvend charter, maar een concrete engagementsverklaring waarbij de grote cultuurhuizen in Gent tastbare acties opzetten.

‘Als lokaal bestuur willen we alles doen dat binnen onze mogelijkheden ligt om discriminatie en racisme te bestrijden. Met dit nieuwe actieplan onderstrepen we deze ambitie. Dit geïntegreerd plan is het werk van veel verschillende stadsdiensten en departementen. Jaarlijks zullen we een stand van zaken opmaken om de vorderingen te bekijken.’ zegt schepen Tapmaz. ‘Verschillende onderzoeken tonen aan dat racisme en discriminatie in Vlaanderen vandaag welig tiert. Onlangs raakten de eerste resultaten bekend van het onderzoek van de UGent, in opdracht van Stad Gent, dat discriminatie op de huurmarkt in Gent actief in kaart brengt. Dat er een sterke en integrale aanpak nodig is van discriminatie, staat wat mij betreft dan ook niet ter discussie.’

Lees het volledige plan hier.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s