Nieuwe aanpak inzake ondersteuning van inspraak van etnisch-culturele minderheden vanaf 1 januari 2015

Een van de belangrijke speerpunten van het Gentse bestuursakkoord is het versterken van de sociale cohesie in Gent. Daaronder valt het ondersteunen van de inspraak en participatie van etnisch-culturele minderheden (ECM). Het stadsbestuur draagt de verantwoordelijkheid om participatie en inspraak van elke Gentenaar mogelijk te maken en te stimuleren. Om een dynamiek van inspraak en participatie op gang te houden, is het belangrijk het verenigingsleven te blijven activeren en te versterken waar mogelijk. Wat de ondersteuning van inspraak van etnisch-culturele minderheden betreft, staat een hervorming van het beleid op til. De aanpassingen in het ondersteuningsbeleid hebben tot doel Gentse zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden direct en gericht te ondersteunen en te subsidiëren.
 
Sinds 2001 krijgen federaties van etnisch-culturele minderheden via stedelijke subsidieovereenkomsten de taak om het verenigingsleven van ECM te activeren en versterken.  De kerntaak van de federaties is vastgelegd in het Vlaams decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ook de Vlaamse Overheid subsidieert de federaties om hun socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden te ondersteunen.
Daarnaast worden de federaties door de Stad Gent erkend als partner. Het partnerschap  krijgt onder meer vorm via het forum Agora. Het forum biedt een structurele dialoog tussen de het stadsbestuur en de federaties, die de middenveldorganisaties van etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigt. Agora realiseert een grotere betrokkenheid van de verschillende Gentse etnisch-culturele gemeenschappen op het stedelijk beleid. De Stad Gent wil de samenwerking met het forum verder zetten.
 
In het kader van de nieuwe aanpak voor de ondersteuning van inspraak van etnisch-culturele minderheden heeft de Stad beslist de subsidieovereenkomsten met de federaties niet te vernieuwen.
 
De middelen die vrijkomen door het niet vernieuwen van deze overeenkomsten zullen integraal worden ingezet om Gentse verenigingen van etnisch-culturele minderheden rechtstreeks en gericht te ondersteunen. Het nieuwe ondersteuningsbeleid  laat toe eigen Gentse accenten te leggen.
 
Vanaf 1 januari 2015 zullen de beschikbare middelen voor participatie van etnisch-culturele minderheden worden ingezet op basis van volgende krachtlijnen:
– Er komt een stedelijke werkingssubsidie voor alle erkende socio-culturele organisaties van etnisch-culturele minderheden.
– De beschikbare middelen bestemd voor het subsidiëren van projecten die de participatie van etnisch-culturele minderheden in Gent bevorderen, worden gevoelig verhoogd. Zowel kleinschalige activiteiten als langlopende projecten komen in aanmerking voor deze projectsubsidie.
– De Stad Gent zorgt ervoor dat de procedures toegankelijk en laagdrempelig zijn, zodat ook kleine zelforganisaties een beroep kunnen doen op financiering. Om deze toegankelijkheid te garanderen zal de Stad de nodige ondersteuning bieden bij de opmaak van projectdossiers.
– Bij de toewijzing van middelen wil de Stad ook enkele sturende thematische klemtonen leggen. Een nader te bepalen deel van de middelen zal worden voorbehouden voor de thema’s zoals gender, gezondheid, onderwijs, enz.
– Een sterk groeiende groep binnen de etnisch-culturele minderheden in Gent zijn de intra-Europese migranten. De Stad Gent zal dan ook extra inspanningen doen om voor deze groep participatie en inspraak te stimuleren via het verenigingsleven.
 
De komende maanden worden de krachtlijnen van deze hervorming verder verfijnd en omgezet in een regelgevend kader. Bij dit proces worden via het overlegorgaan Agora en de stedelijke adviesraad @rem vertegenwoordigers van het etnisch-culturele middenveld betrokken.
 

 

Advertenties
Afbeelding | Dit bericht werd geplaatst in Digitaal, Personeel, Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s