Reactie op het artikel ‘Diversiteitsbeleid is één en al show’ (DS 17/09/2010)

Naar aanleiding van het artikel ‘Diversiteitsbeleid is één en al show’ (De Standaard , 17/09/2010) waarin de heer Lahlali stelt dat het diversiteitsbeleid dat bedrijven en overheden -waaronder de Stad Gent- voeren, niet geloofwaardig is, wil ik graag een reactie kwijt.

Eerst en vooral waakt de Dienst Rekrutering en Selectie van de Stad Gent erover dat de selectieprocedures op een professionele, deontologisch verantwoorde en zo objectief mogelijke wijze gebeuren. De selectieprocedures van de Stad Gent zijn gebaseerd op competentiemanagement. Via diverse selectieonderdelen wordt getracht een genuanceerd beeld te krijgen van de competenties van elke deelnemende kandidaat. Het is correct dat kandidaten pas in aanmerking komen voor een functie bij de Stad Gent wanneer zij 60 % of meer behalen in een selectieprocedure. Indien een kandidaat niet slaagt betekent dit dat zijn of haar gemeten competenties niet voldoende overeenstemmen met het vooropgestelde competentieprofiel van de vacature in kwestie. Het is dus niet correct te stellen dat het niet slagen afhangt van een factor, zoals het teveel aan taal- en grammaticale fouten waarnaar in casu verwezen wordt. De beoordeling van de schriftelijke selectieonderdelen gebeurt bovendien anoniem, wat de objectiviteit bevordert. Op deze manier wil de Stad Gent ervoor zorgen dat alle kandidaten binnen een selectieprocedure gelijkwaardig worden behandeld.

Daarnaast  wens ik ook dieper in te gaan op het diversiteitsbeleid van de Stad Gent.  Sinds jaar en dag streeft het beleid er naar om een gedegen en gefundeerd diversiteitsbeleid te voeren. Dit zowel voor haar eigen medewerkers als voor de dienstverlening naar de burgers.

Stad Gent wil dat haar personeel een spiegel is van de maatschappij, en dus even divers is als de maatschappij zelf. Als schepen van personeelsbeleid streef  ik er daarom naar om verschillende minderheidsgroepen te werk te stellen, mensen van allochtone origine, kansarmen, mensen met een handicap, …

We gaan op verschillende manieren het engagement aan om de interne diversiteit te bevorderen. Dat engagement hebben we  ook formeel bekrachtigd, onder meer door een deontologische code met niet-discriminatieclausule aan te nemen, het ondertekenen van de Europese coalitie van Steden tegen Racisme, het aanstellen van een full-time gelijkekansenambtenaar en het oprichten van een interdepartementale stuurgroep diversiteit en gelijke kansen. Op 24 mei 2007 behaalde stad Gent door al haar inspanningen het label “gelijkheid-diversiteit”, dat sindsdien elk jaar werd hernieuwd.

De Stad organiseert ook tal van sensibilisatieacties rond diversiteit voor haar medewerkers waarvan de meest recente de tentoonstelling ‘Schuun Volk’ is, waaraan de Stad haar intensieve medewerking verleende. Het staat nu al vast dat een groot aantal van de personeelsleden deze tentoonstelling zullen bezoeken tijdens teamnamiddagen.

Dat de Stad Gent  in het artikel wordt verweten dat ze geen diversiteitsbeleid voert is onterecht en berust louter op onwetendheid.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Personeel. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s